Tagged Museografia

capçalera marq

El MARQ i els Museus d’arqueologia.

Des que van aparèixer els primers gabinets de curiositats al llarg dels segles XV i XVI, els museus han anat canviant, creixent, adaptant-se. Són, potser, els museus d’arqueologia els que ho han tingut més difícil. Segurament la temàtica, el llenguatge científic o la dificultat a l’hora d’explicar i fer entendre què és, per exemple, una talla “levallois” o la ceràmica campaniana, han fet que la disposició de peces i els textos no resultin, en general, atractius per al visitant. Read more

capçalera metropol

“L’efecte Guggenheim” arriba a Sevilla

Enguany es celebren 15 anys de “l’efecte Guggenheim” o “efecte Bilbao”. Però així com la capital bilbaïna iniciava l’any 1997 un camí cap a la reconversió d’un espai industrial en un espai patrimonial de primer ordre -l’any 2006 l’impacte del museu va suposar un creixement econòmic de 211 milions d’euros-, altres municipis de l’estat no han sigut tan afortunats. Read more